τα πλεονεκτήματα μας

  • Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, η ERMIA Hotels & Resorts είναι ξενοδόχος, γεγονός που σημαίνει ότι κατανοεί εις βάθος τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.
  • Τεχνογνωσία και ομάδα ικανών στελεχών που απασχολούνται ήδη στην εταιρία.
  • Οργανωμένα τμήματα Πωλήσεων & Contracting, Marketing, E-commerce και Κρατήσεων που απασχολούνται 12 μήνες το χρόνο.
  • Η ERMIA Hotels & Resorts δεν προωθεί μόνο το δικό της brand name αλλά όλες οι ενέργειες γίνονται εξ' ονόματος της μονάδας που εκπροσωπεί, καθώς προβάλλεται το όνομα του ξενοδοχείου, η ταυτότητα του και η τοποθεσία του. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον ξενοδόχο να θέτει την δική του πολιτική τιμών και να ακολουθεί την στρατηγική που έχει επιλέξει ο ίδιος χωρίς την υποχρέωση ή την δέσμευση να προβεί σε ριζικές αλλαγές της μονάδας.

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας

Ε: Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα σε «Hotel Management» και «Μακροχρόνια μίσθωση»;

Απ.: Με το Hotel Management η Ermia Hotels & Resorts αναλαμβάνει την διαχείριση της μονάδας σας – ξενοδοχείο, βίλα ή συγκρότημα. Με το management, ο ιδιοκτήτης έχει συμμετοχή και λόγο στην διοίκηση και την διαχείριση της μονάδας του. Η Ermia Hotels & Resorts καταρτίζει ένα πλάνο διαχείρισης (Business plan) βάσει του οποίου συμφωνείται με τον ιδιοκτήτη η λειτουργία και η διαχείριση της μονάδας. Με την μακροχρόνια μίσθωση, η Ermia hotels & resorts αναλαμβάνει πλήρως την λειτουργία της μονάδας απαλλάσσοντας τον ιδιοκτήτη από την ευθύνη λειτουργίας της. Η μονάδα του γίνεται μέλος της Ermia Hotels & Resorts με ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα η μονάδα εντάσσεται σε ένα ευρύ δίκτυο, αποκτά αναγνωρισιμότητα, φήμη και τεχνογνωσία, χαρακτηριστικά τα οποία μένουν στο κατάλυμα και με τη λήξη της σύμβασης.


Ε: Ποιά είναι η διαδικασία για το Hotel Management?


Απ: Η διαδικασία που ακολουθούμε για όλες τις υπηρεσίες μας είναι ίδια. Πάντοτε ξεκινάμε με συζήτηση με τον ιδιοκτήτη και συζητάμε τις ανάγκες, το όραμα και τις προσδοκίες που έχει για την μονάδα του. Κάνουμε μια ανάλυση της λειτουργίας της μονάδας όπου μελετάμε τα οικονομικά στοιχεία και το πλάνο διαχείρισης που έχει ο ίδιος και κάνουμε την πρόταση μας. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το κατάλυμα και τις προσδοκίες που έχει ο ιδιοκτήτης καταρτίζουμε το επιχειρησιακό πλάνο (business plan). Το πλάνο αυτό περιγράφει αναλυτικά το μοντέλο λειτουργίας, τα έξοδα και τα έσοδα.


Ε: Παρέχονται εγγυήσεις από την εταιρία σας για την καλή λειτουργία και συντήρηση της μονάδας;

Απ: Η Ermia Hotels & Resorts, διαθέτει κατά μέσο όρο 3%-5% του ετήσιου τζίρου για τις συντηρήσεις και επισκευές της μονάδας.