ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ

Η εταιρία ERMIA Hotels & Resorts αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση και λειτουργία του ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή της βίλας, με εκμίσθωση έως δώδεκα έτη , προσφέροντας σταθερό και εγγυημένο μίσθωμα προς τον ιδιοκτήτη. Μακροχρόνιος στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η άνοδος του περιθωρίου κέρδους και τελικά η αύξηση της εμπορικής αξίας της ίδιας της τουριστικής μονάδας.

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών και διαδικασιών στην καθημερινή λειτουργία της μονάδας, την εκπαίδευση του προσωπικού και την συνεχή παρακολούθηση των αξιολογήσεων και κριτικών στα δημοφιλή κανάλια πωλήσεων. Με συνεχείς επενδύσεις σε πάγιο και ανθρώπινο δυναμικό, δυναμική παρουσία σε όλες τις ενδιαφερόμενες αγορές επιτυγχάνεται αύξηση των εσόδων και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους.

Η πώληση της τουριστικής μονάδας κατά την διάρκεια της μίσθωσης είναι δυνατή. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση εκμίσθωσης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ελκυστικό επενδυτικό προϊόν και να μεταφερθεί στον νέο ιδιοκτήτη, εφόσον αυτός το επιθυμεί, και να απολαμβάνει ετήσιας εγγυημένης απόδοσης.