ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H ERMIA Hotels & Resorts σε συνεργασία πάντα με τον ξενοδόχο και με γνώμονα τις απαιτήσεις, την κερδοφορία και την βιωσιμότητα προσφέρει ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών για να καλύψει αποδοτικά τις ανάγκες του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και άκρως ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ERMIA Hotels & Resorts απευθύνονται τόσο σε ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων όσο και σε ιδιοκτήτες ακινήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά. Καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργίας ξενοδοχείων, καταλυμάτων και βιλών και αφορούν στους εξής τομείς: 

Λειτουργία & Εκπαίδευση

 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών
 • Εύρεση και εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Κατάρτιση διαδικασιών και οργάνωση του ξενοδοχείου (Standards of Operation)
 • Πλήρης οργάνωση των επισιτιστικών τμημάτων (δημιουργία concept και μενού, πρότυπες συνταγές, εκπαίδευση προσωπικού)

Διαχείριση & Ανάπτυξη

 • Κατάρτιση Business Plan και κατάστασης αποτελεσμάτων (P&L account)
 • Δημιουργία concept και στρατηγικής σε φάση σχεδιασμού (Pre-opening consulting)
 • Κατάρτιση Marketing Plan
 • Ανάλυση του προϊόντος, της περιοχής και της αγοράς  
 • Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής
 • Διαμόρφωση πολιτικής πωλήσεων & προώθηση σε εγχώρια και διεθνή αγορά
 • Διαμόρφωση, σχεδιασμός και παρακολούθηση διαφημιστικής καμπάνιας