Η Ermia Hotels & Resorts αναζητά έναν Sales Manager με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η Ermia Hotels & Resorts αναζητά έναν Sales Manager με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Sales Manager ανήκει στην ομάδα του Διευθυντή Πωλήσεων και είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της εφαρμογής καθορισμένων πωλησιακών στόχων, στρατηγικών προώθησης και εμπορίας της εταιρείας σε συγκεκριμένες αγορές.

Αρμοδιότητες:

• Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού στο τμήμα της αγοράς.
• Προτείνει τη στρατηγική του μάρκετινγκ (τιμολόγηση, υπηρεσίες κ.λπ.) στον Διευθυντή Πωλήσεων
• Παρουσιάζει τις ετήσιες προβλέψεις πωλήσεων σε περιφερειακό επίπεδο στον Διευθυντή Πωλήσεων
• Εφαρμόζει τις ετήσιες προβλέψεις πωλήσεων που αφορούν το τμήμα της αγοράς του και παρακολουθεί τον όγκο / το εισόδημα για να επιτύχει τους στόχους πωλήσεων.
• Εφαρμόζει τις δραστηριότητες του ετήσιου προγράμματος προώθησης στο τμήμα της αγοράς του
• Είναι υπεύθυνος για βασικούς λογαριασμούς (που διορίζονται από τον Διευθυντή Πωλήσεων) και όλους τους άλλους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες στο τμήμα της αγοράς του.
• Είναι υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμβάσεων με πελάτες στο τμήμα της αγοράς του
• Διατηρεί και επεκτείνει τις δημόσιες σχέσεις του ξενοδοχείου στο τμήμα της αγοράς του
• Είναι υπεύθυνος για τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη στο τμήμα της αγοράς του.
• Συνεργάζεται με άλλα τμήματα.

Απαιτήσεις:

• Έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας παρόμοια θέση σε ένα ξενοδοχείο
• Πτυχίο Διοίκησης και / ή τουρισμού
• Μιλάει άπταιστα Αγγλικά
• Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
• Έχει γνώση της τουριστικής αγοράς
• Έχει καλή γνώση της ηλεκτρονικής αγοράς
• Χειρίζεται άριστα τον υπολογιστή και έχει εργαστεί με συστήματα PMS
• Έχει άδεια οδήγησης
• Είναι σε θέση να ταξιδέψει

Η εταιρεία προσφέρει:

• Πακέτο ανταγωνιστικών αμοιβών

Στείλτε βιογραφικά στο cv@shelby.gr