Η ERMIA Hotels & Resorts αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τα προβλήματα της αγοράς, επικεντρώνεται:


  • Στην αύξηση των πωλήσεών σας
  • Στην μεγιστοποίηση της κερδοφορίας σας
  • Στην επιτυχημένη προβολή της μονάδας σας στις διεθνείς αγορές
  • Στην ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του ξενοδοχείου σας

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε επαγγελματία και απευθύνονται στον ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, συγκροτήματος κατοικιών ή μεμονωμένης βίλας.
 

  • Η ERMIA Hotels & Resorts αναλαμβάνει την μερική ή ολική διαχείριση της τουριστικής μονάδας σας (hotel management) διασφαλίζοντας την βέλτιστη λειτουργία της και εξασφαλίζοντας την μέγιστη απόδοσή της.
  • Για μονάδες που δεν διαθέτουν τμήμα πωλήσεων, το οργανωμένο τμήμα πωλήσεων της ERMIA Hotels & Resorts προσφέρει προβολή και διάθεση σε νέα κανάλια και αγορές αυξάνοντας έτσι την πληρότητα, τις τιμές και συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της κερδοφορίας.
  • Για μονάδες που λειτουργούν με τμήμα πωλήσεων και επιθυμούν να προβληθούν σε νέες αγορές και να διευρύνουν το πελατολόγιο τους, η εταιρία αναλαμβάνει την προώθηση βάσει των αναγκών τους.
  • Παράλληλα, το εξειδικευμένο τμήμα e-sales & marketing μπορεί να διεκπεραιώσει για λογαριασμό σας όλες τις ενέργειες για την σωστή και αποτελεσματική σας παρουσία στο Ίντερνετ με σημαντική αύξηση στις απευθείας πωλήσεις σας.